301/2017 – Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση Ανακύκλωσης Υλικών και Ενέργειας και Αειφόρου Ανάπτυξης “ECOMONDO the green technologies expo” που θα διεξαχθεί στις 07.11.2017 – 10.11.2017 στο Ρίμινι Ιταλίας

301/2017 – Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση Ανακύκλωσης Υλικών και Ενέργειας και Αειφόρου Ανάπτυξης “ECOMONDO the green technologies expo” που θα διεξαχθεί στις 07.11.2017 – 10.11.2017 στο Ρίμινι Ιταλίας