315/2016 – Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου μας στο 12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Πρόληψη στην υγεία με πρωταγωνιστές τους Δήμους. Υγιείς και ανθεκτικές Κοινότητες» του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου υγειών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 8-9 Ιουλίου 2016 στη Μήλο

315/2016 – Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου μας στο 12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Πρόληψη στην υγεία με πρωταγωνιστές τους Δήμους. Υγιείς και ανθεκτικές Κοινότητες» του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου υγειών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 8-9 Ιουλίου 2016 στη Μήλο

315/2016 – Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου μας στο 12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Πρόληψη στην υγεία με πρωταγωνιστές τους Δήμους. Υγιείς και ανθεκτικές Κοινότητες» του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου υγειών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 8-9 Ιουλίου 2016 στη Μήλο