014/2018 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στη 2η Διεθνή Έκθεση «Verde.Tec» που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 ως τις 4 Μαρτίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Μ.Ε.Κ. Παιανίας

014/2018 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στη 2η Διεθνή Έκθεση «Verde.Tec» που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 ως τις 4 Μαρτίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Μ.Ε.Κ. Παιανίας