398/2018 – Έγκριση συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ _03(Α/Α ΟΠΣ: 3273) και τίτλο «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα» για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 10, «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας)

398/2018 – Έγκριση συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ _03(Α/Α ΟΠΣ: 3273) και τίτλο «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα» για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 10, «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας)

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a

398/2018 – Έγκριση συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ _03(Α/Α ΟΠΣ: 3273) και τίτλο «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα» για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 10, «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας)