322/2018 – Έγκριση σχεδίου διαδημοτικής συνεργασίας του αρ. 99 του ν. 3852/10 για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Αιγάλεω

322/2018 – Έγκριση σχεδίου διαδημοτικής συνεργασίας του αρ. 99 του ν. 3852/10 για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Αιγάλεω