Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

ade0632010.pdfa