072/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών κεραμικής για το επιμορφωτικό τμήμα αγγειοπλαστικής-κεραμικής της Δ/νσης Πολιτισμού»