331/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης για τη συντήρηση των κερκίδων στις αθλητικές εγκαταστάσεις επί της οδού Μεσολογγίου»

331/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης για τη συντήρηση των κερκίδων στις αθλητικές εγκαταστάσεις επί της οδού Μεσολογγίου»