369/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών «Επιμορφωτικές δράσεις Δήμου Ιλίου- Ανάθεση υπηρεσιών σκηνοθετικής υποστήριξης της θεατρικής σκηνής του Δήμου Ιλίου για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης»

369/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών «Επιμορφωτικές δράσεις Δήμου Ιλίου- Ανάθεση υπηρεσιών σκηνοθετικής υποστήριξης της θεατρικής σκηνής του Δήμου Ιλίου για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης»