240/2011 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

240/2011 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών  για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012» και καθορισμός όρων διακήρυξης και  τρόπου εκτέλεσης

AOE2402011.pdfa