241/2011 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

241/2011 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών  για την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου» και καθορισμός όρων διακήρυξης και  τρόπου εκτέλεσης

AOE2412011.pdfa