141/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

141/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης

AOE1412012.pdfa