071/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία « Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων »

071/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία « Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων »