135/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2015»

135/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2015»