183/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά τη κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης» του Έντεν Χόρβατ από την ερασιτεχνική ομάδα του Δήμου Ιλίου

183/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά τη κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης» του Έντεν Χόρβατ από την ερασιτεχνική ομάδα του Δήμου Ιλίου

Τελευταία Νέα

183/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά τη κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης» του Έντεν Χόρβατ από την ερασιτεχνική ομάδα του Δήμου Ιλίου