080/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για την διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2016 »

080/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για την διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2016 »