094/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων για το έτος 2016»