135/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2016».

135/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2016».