136/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων και πανό για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»