202/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ» που θα διοργανώσει ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με την Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδος «Η ΡΟΔΙΑ».

202/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ» που θα διοργανώσει ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με την Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδος «Η ΡΟΔΙΑ».