347/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια σπόρων, δέντρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα»

347/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια σπόρων, δέντρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα»