069/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και ορισμός μελών επιτροπής για την διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης»