257/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης – πρόσκλησης για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

257/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης – πρόσκλησης για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»