162/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012

162/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις επαναληπτικές Βουλευτικές Εκλογές 2012

AOE1622012.pdfa