263/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου, έτους 2020»

263/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου, έτους 2020»

Τελευταία Νέα