365/2013 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια τροφίμων για τους απόρους εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων»

365/2013 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια τροφίμων για τους απόρους εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων»