085/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου».

085/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου».

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την  «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου».

AOE0852012.pdfa