281/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Ιλίου»

281/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Ιλίου»

aoe2812012.pdfa