205/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου»

205/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου»