079/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Μαρτίου – Απριλίου»

079/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Μαρτίου – Απριλίου»