201/2016 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2016».