032/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου»

032/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου»