055/2012 – Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2011