126/2011 – Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Κ.Α.) ΙΛΙΟΥ, για το οικονομικό έτος 2010

126/2011 – Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Κ.Α.) ΙΛΙΟΥ, για το οικονομικό έτος 2010

Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Κ.Α.) ΙΛΙΟΥ, για το οικονομικό έτος 2010

ADS1262011.pdfa