249/2012 – Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013

249/2012 – Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013

Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013

ADS2492012.pdfa