248/2012 – Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013

248/2012 – Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013

Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013

ADS2482012.pdfa

248/2012 – Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013