Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών (3) καθηγητών μουσικής (2 κιθαρίστες & 1 σαξοφωνίστα) για την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών (3) καθηγητών μουσικής (2 κιθαρίστες & 1 σαξοφωνίστα) για την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών (3) καθηγητών μουσικής (2 κιθαρίστες & 1 σαξοφωνίστα) για την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

adsdhkepa2482011.pdfa

Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών (3) καθηγητών μουσικής (2 κιθαρίστες & 1 σαξοφωνίστα) για την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου