Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 16.200,00€ με ΦΠΑ για τις υπηρεσίες επιμορφωτών χοροδιδασκάλων

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 16.200,00€ με ΦΠΑ για τις υπηρεσίες επιμορφωτών χοροδιδασκάλων

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 16.200,00€ με ΦΠΑ για τις υπηρεσίες  επιμορφωτών χοροδιδασκάλων

ADSDHKEPA0892012.pdfa