Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 16.600,00€ με ΦΠΑ για την υπηρεσία σκηνοθετικής υποστήριξης

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 16.600,00€ με ΦΠΑ για την υπηρεσία σκηνοθετικής υποστήριξης

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 16.600,00€ με ΦΠΑ  για την υπηρεσία σκηνοθετικής υποστήριξης

ADSDHKEPA0912012.pdfa