Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 16.800,00€ με ΦΠΑ για τις υπηρεσίες επιμορφωτών καθηγητών μουσικής

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 16.800,00€ με ΦΠΑ για τις υπηρεσίες επιμορφωτών καθηγητών μουσικής

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 16.800,00€ με ΦΠΑ  για τις υπηρεσίες  επιμορφωτών καθηγητών μουσικής

ADSDHKEPA0882012.pdfa