Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 5.100,00€ με ΦΠΑ για την υπηρεσία επιμορφωτή ζωγραφική

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 5.100,00€ με ΦΠΑ για την υπηρεσία επιμορφωτή ζωγραφική

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 5.100,00€ με ΦΠΑ για την υπηρεσία  επιμορφωτή ζωγραφική

ADSDHKEPA0902012.pdfa