Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00€ με ΦΠΑ για την υπηρεσία επιμορφωτή ηλεκτρονικών υπολογιστών

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00€ με ΦΠΑ για την υπηρεσία επιμορφωτή ηλεκτρονικών υπολογιστών

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 6.100,00€ με ΦΠΑ  για την υπηρεσία επιμορφωτή ηλεκτρονικών υπολογιστών

ADSDHKEPA0922012.pdfa