Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 7.100,00€ με ΦΠΑ για την υπηρεσία επιμορφωτή διακόσμησης

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 7.100,00€ με ΦΠΑ για την υπηρεσία επιμορφωτή διακόσμησης

Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 7.100,00€ με ΦΠΑ  για την υπηρεσία επιμορφωτή διακόσμησης

ADSDHKEPA0872012.pdfa