071/2011 – Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010

071/2011 – Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010

Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010

ADS 0712011.pdfa