Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2011.