Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2011.

Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2011.

Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2011.

adspk0520112.pdfa