Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του Δ.Α.Ο. Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του Δ.Α.Ο. Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του Δ.Α.Ο. Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

adsdao_082011.pdfa