Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης και του προϋπολογισμού του N.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης και του προϋπολογισμού του N.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης και του προϋπολογισμού του N.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

adskapi052011.pdfa