Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010.

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010.

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010.

adsdhkepa2452011.pdfa