Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν.3852/2010