Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν.3852/2010

Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν.3852/2010

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a