245/2017 – Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2017